De weg verachten

Wie het gebod in acht neemt, bewaart zijn leven, wie zijn wegen veracht, zal sterven.(Spreuken 19:16)

Degenen die het Woord van God niet als instructie voor hun leven nemen, blijven zonder Zijn bescherming tegen de gevaren en het kwaad van deze wereld.

De minachting van degenen die bevooroordeeld zijn geweest in het dienen van God, omdat ze het dwaas vinden om in Hem te geloven, zal leiden tot de dood van niet alleen het fysieke lichaam, maar ook het geestelijke lichaam.

Weet dat de ziel eeuwig zal leven, en dat haar bestemming zal afhangen van uw keuze voor God of de duivel.

Mevrouw Ester Bezerra

Teken

Het is voor degenen die de liefde van de Geest van God al hebben ervaren....

Geheimenissen

De manier waarop Hij wil dat we de liefde uiten die Hem toebehoort.... .......

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......