Zondag van de Steen over het Verleden

Vele mensen laten zich leiden door de situaties die ze gedurende hun leven meemaken en blijven vaak ook hangen in hetgeen er in het verleden is gebeurd. Zodoende laten ze toe, dat de negatieve herinneringen deel blijven uitmaken van het dagelijkse leven.

Het is onmogelijk om bepaalde negatieve gebeurtenissen te vermijden, maar velen kunnen, wanneer ze ermee geconfronteerd worden, de feiten niet vergeten. Het lukt niet om degenen die hun op een bepaalde manier schade hebben berokkend, te vergeven. Velen kunnen zichzelf niet vergeven, relaties en/of vriendschappen die hun geschaad hebben niet loslaten, het verlies van een dierbare niet verwerken…  En al deze “gevangenissen” zorgen ervoor dat ze geen vooruitzichten meer hebben voor hun toekomst, noch voor een leven met God.

Als u afstand nam van de kerk, vanwege iets negatiefs dat in uw leven is gebeurd en u de kracht niet heeft om terug te keren, vanwege veel gedachten en beschuldigingen, zeggen wij tegen u: Kom terug en wees welkom! Als u het pad van de terugkeer wilt bewandelen, begin God dan te gehoorzamen en zet Hem op de eerste plaats in uw leven?

Velen geloven dat, wanneer ze worden geconfronteerd met de fouten die ze hebben gemaakt, er geen vergeving of uitweg bestaat voor hun situatie, om maar te zwijgen over de talloze beschuldigingen van de wereld jegens u. Het is niet mogelijk om te veranderen wat al is gebeurd, maar elke dag hebben we de kans om een ​​nieuw verhaal te beginnen en het juiste nieuw pad te bewandelen, zonder dezelfde fouten te maken. Maar zodat dit kan gebeuren, is het noodzakelijk om “een ​​steen op het verleden te leggen”, zodat u een nieuw leven kan leiden.

“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.” (Openbaring 2:17)

Tijdens de zondagochtend dienst om 10u, zult een u de witte steen, die u heeft ontvangen en de steen representeert die de Here Jezus aan de overwinnaar geeft met een nieuwe naam, op het altaar kunnen plaatsen om definitief een punt te zetten achter uw verleden. Sla deze pagina om en begin een nieuw verhaal!

De Zondag van de Steen over het Verleden zetten
Zondag 28 januari om 10u

In Den Haag aan Fruitweg 4
En in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)