De Zondag van de Val van Goliath

Het verhaal van David en Goliath kan gemakkelijk vergeleken met ieder van ons. Een jonge jongen versus een reus… Wat zijn de kansen om te winnen? Heel weinig!

Goliath daagde het hele leger van Israël uit en schepte op dat ze hem van dienst zouden zijn, wat grote angst en intimidatie veroorzaakte. David draaide het verhaal echter om! Davids vertrouwen, in het verslaan van Goliath, kwam van God alleen, zijn fysieke status gaf hem immers geen kans om te winnen van een reus.

We houden van dit verhaal, maar vandaag willen we zien dat het zich afspeelt in uw leven!

Wat zijn de ‘Goliath’s die u graag neer wilt halen? Wat zijn de reuzen (problemen) die u in de weg staan? Gezondheidsproblemen, onenigheid in de familie, financiële blokkades, negatieve gewoonten, enz.?

Het was Davids bovennatuurlijke geloof, dat hem de overwinning bracht over Goliath!

Het Woord van God zegt:

Gij hebt weleer in een gezicht gesproken tot uw gunstgenoten en gezegd: Aan een held heb Ik hulp toebedeeld, Ik heb een verkorene uit het volk verheven; Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd; voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken; geen vijand zal hem overvallen.” (Psalmen 89:20-22)

Op dezelfde manier dat God David zalfde en hem wijsheid en kracht gaf om niet alleen Goliath te confronteren, maar ook te overwinnen; kan God ook hetzelfde voor u doen.

Het is tijd om u te verzetten tegen de reuzen in uw leven, maar doe het niet alleen!

Neem aanstaande zondag, 2 oktober om 10u, deel aan de zondagdienst waarbij wij de laatste steen zullen werpen richting hetgeen ons kwelt.