Complete herstelling

“Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt! Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel vergoeden,” ‭‭Zacharia‬ ‭9:12‬

Zich van de zonde afkeren en zich tot God wenden, betekent sterk zijn om Zijn Woord te gehoorzamen en Zijn Licht te volgen. Degene die doorgaat is verlicht en heeft zijn ziel hersteld met het deel van Zijn Geest om altijd te winnen.

Ester Bezerra