Het Einde van de Frustratie

Wat heeft frustratie in uw leven veroorzaakt?

Een gefrustreerd persoon is iemand die nog niet heeft bereikt wat hij wilde. Hij wachtte op iets dat niet kwam.

In de Bijbel zien we dat Abraham ook frustraties ervoer. Ondanks dat God had gezegd dat Hij met hem was, vroeg Abraham toch naar de zoon die hij wilde hebben (Genesis 15).

Abraham representeert hier de levensverhalen van velen die gefrustreerd zijn. Hij wilde dit niet meer. Hij wilde niet meer geld of meer veroveringen hebben, want dat had hij al. Hij raakte gefrustreerd, omdat hij nog geen zoon had.

De grootste zegen van allen

Misschien heeft u een gelukkig huwelijk, maar professioneel gesproken gaat uw leven niet vooruit. Ondanks de vele materiële veroveringen, bestaat er niets anders dat een persoon meer kan frustreren, dan het niet hebben van de aanwezigheid van de Heilige Geest.

God wil een persoonlijke relatie met u hebben. Hij wil niet dat u afhankelijk bent van iemand. Hij wil dat u Zijn aanwezigheid in uw binnenste heeft. Dus u moet het meer dan wat dan ook willen. En als u de Heilige Geest nog steeds niet heeft, dan dient dat uw frustratie te zijn.

Het Einde van de Frustratie

Met dit in gedachte zullen we op zondag 22 november de bijeenkomst houden van “het Einde van de Frustraties”.

Als er een frustratie in uw leven is, accepteer die dan niet. U dient dit in uw binnenste te hebben: “Here, waarom heb ik de Heilige Geest nog niet?”. Dit dient boven alle andere zegens te staan. God heeft u geloof gegeven om ook materiële zegeningen te veroveren, maar pas nadat u de Heilige Geest heeft ontvangen. Aan de andere kant, als u de Heilige Geest al heeft, is de begeleiding dat u zoekt naar wat in de Bijbel wordt beloofd en zult strijden voor de verwezenlijking van één van deze beloftes die u nog niet in vervulling heeft zien gaan in uw leven.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Vergeet dan niet uw plekje te reserveren.

Van ma t/m vrij zullen de pastoren om 22u op het Altaar staan om te bidden in uw voordeel. Ook zal Bisschop Rui een Woord van Leven delen met degene die hieraan deelnemen. Mis deze uitzendingen, die uw geloof zullen versterken, niet. U kunt deelnemen via radiopositief.nl of via de facebook pagina: UKGR Evangelisch Centrum

De online live uitzendingen op Facebook, YouTube, ukgr.nl en radiopositief.nl worden gehouden op woensdag 19:30u en zondag 10u.

De UKGR houdt zich aan de regels die door het RIVM werden vastgesteld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om zich ten alle tijde aan de maatregelen te houden. Dit doen we zowel voor uw eigen bescherming als van de anderen.

In alle UKGR Centra
(Klik hier voor de adressen)