Feest van de Geest  “5 dagen van bescherming”

Weet u wat er achter Carnaval zit? Het is veel meer dan alleen een feestje. Als we het over Carnaval hebben, denken we meteen aan een ‘vleselijk feest’. Maar laten we enkele feiten over carnaval bespreken. Toen we de oorsprong van het woord “Carnaval” gingen onderzoeken, vonden we de betekenis ervan, namelijk: “afscheid van het vlees”.

Is het u opgevallen dat Carnaval elk jaar op een andere datum valt? Dat komt omdat het rechtstreeks verband houdt met Pasen, de Heilige Week. Als u naar de maatschappij kijkt, wordt Carnaval normaal gesproken gevierd in landen met een katholieke traditie. In de katholieke traditie is er sprake van de vastentijd, waarin de gelovigen zich wijden aan de heiliging, het is een soort ‘geestelijk dieet’ voor de Goede Week. Carnaval valt altijd 40 dagen vóór de Goede Week.

Mensen die met het spiritisme werken en hebben gewerkt, verklaarden dat veel religieuze gebouwen sluiten, omdat de geesten de straten op gaan en profiteren van de neiging van de mensen. Daarom kunnen zelfs degenen die niet aan dit evenement deelnemen, getroffen worden door de problemen van de viering. Carnaval is elk jaar een onderwerp in de media, vooral vanwege de verschrikkelijke gebeurtenissen die verband houden met dit festival.

Wees daarom niet naïef door te geloven dat carnaval slechts een onderdeel is van de populaire cultuur, een onschuldig feest, want dat is het niet! Het is veel meer, begrijp goed wat het inhoudt en beslis vervolgens zelf wat u wijs acht te doen.

Wij zullen “5 dagen van bescherming” hebben in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum. Het begint op vrijdag 9 februari t/m dinsdag 13 februari.

Vrijdag 9 februari – Zalving op het hoofd

Zaterdag 10 februari – Zalving van de rug

Zondag 11 februari – Zalving van het hart

Maandag 12 februari – Zalving van de handen

Dinsdag 13 februari – Zalving van de voeten

Feest van de Geest “5 dagen van bescherming”
9 februari t/m 13 februari

En in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)