3 Bijbelse houdingen om direct uw financiële leven te veranderen

De mens ervaart elke dag een innerlijke strijd. Enerzijds is er de wens om het leven te verbeteren, doelen te bereiken en veranderingen in het leven aan te brengen. Aan de andere kant is er pessimisme en een stem die constant zegt dat het onmogelijk is om de overwinning te veroveren.

Er bestaat een dagelijkse geestelijke strijd in onze gedachten. Het is daar waar het kwaad probeert te overwinnen. Hij werkt, zodat u zal geloven dat u nooit iemand zal zijn in dit leven, dat u nooit zult veroveren, u geen capaciteit heeft, dat u nooit uw droom zult verwezenlijken, enz. En als hij dit niet doet, dan gebruikt hij de mond van iemand om dit tegen u te zeggen.

Er is maar één manier om deze strijd voor eens en voor altijd te overwinnen. Het Woord van God gebruiken als een schild tegen de vijand.

Hier zijn drie houdingen die u aan dient te nemen als u deze strijd wilt overwinnen:

1:  Verklaar dat u, door God, alles kunt. Buig niet!

“Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.” (Fillipenzen 4:13)

2: Wees trouw aan uw pact, want God is trouw aan Zijn Belofte

“Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.” (Efeziërs 3:20)

3: Neem een houding aan en wees sterk

“Sta op, want op u rust de zaak, en wij zullen met u zijn; wees sterk om te handelen.” (Ezra 10:4)

Elke maandag houden wij de diensten gericht naar degenen die financieel gesproken willen groeien.

Elke Maandag om 10u, 15u &19:30u
In alle UKGR Centra
(Klik hier voor de adressen)

In verband met de versoepeling van de maatregelen, zullen er meer mensen de diensten in de kerken kunnen bijwonen. Zodoende is er besloten dat vanaf heden de live online uitzending op Facebook, YouTube, ukgr.nl en radiopositief.nl voortaan alleen op woensdag 19:30u en zondag 10u gehouden zullen worden.

De UKGR houdt zich aan de regels die door het RIVM werden vastgesteld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om zich ten alle tijde aan de maatregelen te houden. Dit doen we zowel voor uw eigen bescherming als van de anderen.