Geborenen uit de Geest

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” Johannes 3:6

De geborenen uit het vlees zijn degenen die de religies, inclusief het evangelie omhelzen en het Woord van God niet gehoorzamen. Zijn aard blijft hetzelfde.

Als irrationele dieren dragen zij die geboren zijn uit het vlees de irrationele natuur in zichzelf; ze zijn niet in staat om de geestelijke dingen te begrijpen.

“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” 1 Korinthe 2:14

De geborenen uit de Geest zijn geestelijk. Hun menselijke aard is getransformeerd in Goddelijke natuur. Ze kunnen de Stem van de Geest van God horen, begrijpen en gehoorzamen.

Bisschop Edir Macedo

"Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker." (1 Korintiërs 11:28)

“Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.”

We houden van dit verhaal, maar vandaag willen we zien dat het zich afspeelt in uw leven!

Op aanstaande zaterdag 2 september zal er om 18u een speciale bijeenkomst plaatsvinden waar u meer zult leren over hoe u het beste uit zichzelf kunt halen.