Geborenen uit de Geest

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” Johannes 3:6

De geborenen uit het vlees zijn degenen die de religies, inclusief het evangelie omhelzen en het Woord van God niet gehoorzamen. Zijn aard blijft hetzelfde.

Als irrationele dieren dragen zij die geboren zijn uit het vlees de irrationele natuur in zichzelf; ze zijn niet in staat om de geestelijke dingen te begrijpen.

“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” 1 Korinthe 2:14

De geborenen uit de Geest zijn geestelijk. Hun menselijke aard is getransformeerd in Goddelijke natuur. Ze kunnen de Stem van de Geest van God horen, begrijpen en gehoorzamen.

Bisschop Edir Macedo

Vrede is niet bedoeld om maar voor een moment te ervaren. Het hoort een constante staat van een persoon te zijn

Menselijk gezien, lijkt alles normaal. Maar, met de geestelijke ogen, zien we heel duidelijk dat het podium van de antichrist hier op aarde voorbereid wordt.

Gelooft u dat geld, liefdesleven of een reis de mens vrede kunnen brengen?