unnamedZoals niet alles wat blinkt goud is, geloven ook niet allen, die beweren in Jezus te geloven, werkelijk in Hem.
Veel goede mensen verwarren geloven met overtuigd zijn. Dit is de reden van zoveel frustraties in het geloof.
Als het geloof beperkt was tot simpelweg overtuigd zijn, dan zou de naam van de Here Jezus niet zo beschaamd worden door de zogenaamde “broeders”.
Geloven heeft niets te maken met overtuigd zijn.
Als iemand overtuigd is tijdens het daten, gaat hij een zogenaamde stabiele relatie aan.
Los van zijn geweten, de tevredenheid van de maatschappij en “het geloof”, niets van dit alles verandert zijn burgerlijke staat.
Vanuit een geestelijk oogpunt, toont dit een geloof dat gemengd is met passie of zinloze en nutteloze gevoelens.
Als u overtuigd bent van de Here Jezus, dan ontwikkelt de relatie zich op basis van passie en gevoelens. Los van persoonlijke offers, gehoorzaamheid of de eer om het gegeven woord na te komen.
In tegenstelling tot dit neemt men, volgens de Bijbelse manier, als men in iemand gelooft, een verbintenis van onvoorwaardelijke overgave op zich. Het is het huwelijk voor de rest van het leven dat door de Almachtige werd ingesteld.
Het werkwoord “geloven”, wordt in het oorspronkelijke Grieks, behandeld als een vorm van een verbintenis. Het gaat om het dagelijks offer tot de dood, door degenen die geloven.
Dit is het soort geloof dat het eeuwige leven garandeert.
Zodoende heeft degene die in de Zoon gelooft het eeuwig leven…(Johannes 3:36).
Wie niet gelooft, is al veroordeeld tot de Poel van Vuur en Zwavel, waar er gehuil zal zijn en tandengeknars.
Bisschop Edir Macedo