God inspireert

Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. (Mattheüs 10:20)

Door het werk en de genade van de Heilige Geest hebben de wedergeborenen het voorrecht de woonplaats van de Allerhoogste te zijn. Wanneer zij spreken, worden zij geïnspireerd door Gods gedachten en Gods wil om degenen te zegenen die in Zijn Woord geloven.

Mevrouw Ester Bezerra

Teken

Het is voor degenen die de liefde van de Geest van God al hebben ervaren....

Geheimenissen

De manier waarop Hij wil dat we de liefde uiten die Hem toebehoort.... .......

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......