God inspireert

Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. (Mattheüs 10:20)

Door het werk en de genade van de Heilige Geest hebben de wedergeborenen het voorrecht de woonplaats van de Allerhoogste te zijn. Wanneer zij spreken, worden zij geïnspireerd door Gods gedachten en Gods wil om degenen te zegenen die in Zijn Woord geloven.

Mevrouw Ester Bezerra

Hun engelen

Als God engelen plaatst om hen te bewaken, is dat omdat zij kostbaar voor Hem zijn....

Stralen

Gods kinderen zullen stralen als de zon in Zijn Koninkrijk...