Heeft u behoefte aan een geestelijke check-up?

Wanneer was de laatste keer dat u zichzelf heeft onderzocht? En, nee, we bedoelen geen fysieke gezondheidscheck (wat overigens ook belangrijk is), maar een geestelijke.

Als we willen dat onze relatie met God ontwikkelt en nieuwe hoogtes bereikt, en we boven alles het belangrijkste doel willen bereiken, de behoudenis van onze ziel, dan dienen we onszelf constant te onderzoeken om te weten of we wel echt doen wat Gods Woord zegt.

“Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.” (1 Korinthe 11:28)

Deze goddelijke instructie betekent niet slechts een blik op uzelf werpen, maar meer om een oprecht en gedetailleerd onderzoek doen, zodat u kan begrijpen wat uw geestelijke staat is, tegenover God.

Dit zelfonderzoek zal onthullen of uw geloof, bekering en intentie om God te gehoorzamen, oprecht zijn.

Neem deze week de tijd om een geestelijke check-up te doen, ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat deze zondag zal plaatsvinden in de UKGR.

Als u wilt deelnemen aan het Heilig Avondmaal en het echt wilt laten gelden, bereid u er dan op voor.