Heilig Avondmaal van de Familie

De Bijbel zegt dat de Here Jezus het huis van de vader van een familie uitkoos om, voordat hij gekruisigd zou worden, het Heilig Avondmaal te houden met de discipelen.

“En zegt dan tot de heer van dat huis:De Meester zegt u: Waar is het vertrek, waar Ik met mijn discipelen het Pascha kan eten?” (Lucas 22:11)

 

Op dezelfde manier dat alle bewoners van dat huis werden gezegend, zal hetzelfde ook gebeuren met degenen die de verantwoordelijkheid op zich nemen om te strijden voor hun familieleden.

Zoals de Here Jezus de vader van die familie koos en door hem zijn familie bereikte, kiest Hij u ook om dit contactpunt te zijn tussen Hem en uw familie, zodat ze uiteindelijk ook gered kunnen worden.

Nodig daarom uw familieleden uit en kom gezamenlijk deelnemen aan het Heilig Avondmaal van de Familie, dat aanstaande zondag zal plaatsvinden.

Heilig Avondmaal van de Familie
Zondag 16 Januari om 10u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle UKGR Centra in Nederland

(Klik hier voor de tijdstippen en adressen)