Heilig Avondmaal van Oprechtheid

Wanneer was de laatste keer dat u zichzelf heeft onderzocht? En, nee, we bedoelen geen fysieke gezondheidscheck (wat overigens ook belangrijk is), maar een geestelijke.

Als we willen dat onze relatie met God ontwikkelt en nieuwe hoogtes bereikt, en we boven alles het belangrijkste doel willen bereiken, de behoudenis van onze ziel, dan dienen we onszelf constant te onderzoeken om te weten of we wel echt doen wat Gods Woord zegt.

“Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker.” (1 Korintiërs 11:28)

Deze goddelijke instructie betekent niet slechts een blik op uzelf werpen, maar meer een oprecht en gedetailleerd onderzoek doen, zodat u kan begrijpen wat uw geestelijke staat is, tegenover God.

Dit zelfonderzoek zal onthullen of uw geloof, bekering en intentie om God te gehoorzamen, oprecht zijn.

Neem deze dagen de tijd om een geestelijke check-up te doen, ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat deze zondag zal plaatsvinden in de UKGR.

Deze zondag sluiten we de 21 dagen Vasten van Daniël af. Op deze dag zullen er 3 Bisschoppen in Israël zijn, die de uitstorting van de Heilige Geest zullen vaststellen over een ieder die oprecht is. Mis deze speciale gelegenheid niet.

Als u wilt deelnemen aan het Heilig Avondmaal en het echt wilt laten gelden, bereid u er dan op voor.

Heilig Avondmaal
Zondag 18 september om 10u
In Den Haag aan de Fruitweg 4

En in alle UKGR Centrum in Nederland
(Klik hier voor adressen en tijdstippen)