Het Heilig Avondmaal

Wij, mensen, zijn geneigd om vaak te vergeten wat wij hebben gedaan, gezegd of gedacht.

Heeft u al weleens een meningsverschil gehad dat uitliep op een ruzie? Hoe ver ging die ruzie? Als dit nog niet werd opgelost, en het was jaren geleden, wees dan eerlijk… Weet u nog waar het mee begon? Weet u nog welke exact detail u boos maakte?

Zeer waarschijnlijk niet.

Dit is hoe wij zijn. Wij onthouden vaak een gevoel en houden daaraan vast. Echter, dit kan heel gevaarlijk zijn, met name voor ons geestelijk leven.

Wij weten dat de Here Jezus Zichzelf voor ons opofferde aan het kruis, en wij zijn vaak geneigd enkel vast te houden aan het gevoel van dankbaarheid. Maar dit betekent niet dat wij ook werkelijk stilstaan bij wat Hij deed. Dit gevoel van dankbaarheid is iets dat met de tijd kan verminderen en op den duur zelfs kan verdwijnen als wij niet consequent stil staan bij wat de Here Jezus voor ons deed.

Wat wel blijft, als wij het op de juiste manier voeden, is het bewustzijn van wat de Here Jezus voor ons deed en wat wij daardoor kunnen bereiken.

Voordat Hij Zijn leven voor ons gaf, sprak Hij tot zijn volgelingen over een verbond. Het verbond dat een verschil zal maken in ons leven, als wij het eren.

Wij eren dit verbond wanneer wij God eren, wanneer wij doen wat Hij zegt, en wanneer wij ons deel in het verbond nakomen, door ons bewust te zijn van Zijn offer en wat dit voor ons leven betekent.

“…doet dit tot mijn gedachtenis” (Lucas 22:19).

Als u aan het leven was, zonder God bewust bij uw leven te betrekken, en enkel te leven door een “gevoel van dankbaarheid”, dan heeft u nu de gelegenheid om opnieuw te beginnen.

Vanwege de Corona Maatregelen zullen wij u het Heilig Avondmaal niet bedienen. Wel willen wij u vragen, u die wilt deelnemen aan het Heilig Avondmaal, om uw eigen druivensap en brood mee te nemen. Wij zullen dit gedurende de dienst zegenen, zodat u het naar huis kunt meenemen en samen met uw gezin deel kunt nemen aan het Heilig Avondmaal.

Mis deze waardevolle gelegenheid niet om met een schone lei in uw geloof te beginnen.

De UKGR houdt zich aan de regels die door het RIVM werden vastgesteld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om zich ten alle tijde aan de maatregelen te houden. Dit doen we zowel voor uw eigen bescherming als van de anderen.
* Tijdens de diensten mogen max 30 personen aanwezig zijn en u moet hierbij de 1,5 meter afstand in acht nemen. Wilt u meer weten?
Klik dan hier.

Wilt u de dienst in de kerk bijwonen? Bel dan naar uw lokale pastor om uw plek te reserveren.
Voor u die het huis nog niet uit kan, u kunt de dienst live bijwonen via de volgende kanalen:

Facebook (Klik hier)
UKGR.NL (Klik hier)
Youtube (Klik hier)