Het Koninkrijk der Hemelen

In alle UKGR HulpCentra wordt er op de woensdagen gesproken over het Koninkrijk der Hemelen.

De diensten op deze dag hebben als doel, u te leren hoe om te gaan met het grootste goed dat u bezit: uw Ziel. U beslist wat de toekomst van uw ziel zal zijn.

Als u uw geestelijk leven prioriteert, is het verstandig om elke woensdag deel te nemen aan een van de diensten en te investeren in uw geest.

Als wij onze geest niet onderwerpen aan de Heilige Geest, zullen wij door onze geest kunnen worden bedrogen en zal onze ziel zelfs verloren kunnen gaan. Daarom is het belangrijk dat wij de Geest van God hebben. Gods Geest zal ons leiden naar hetgeen de Vader van ons wilt en zodoende leren we hoe we elke dag volgens Zijn Wil kunnen leven.

Hoe heeft u geleefd? Volgens uw eigen neigingen en verlangens of volgens de begeleiding van de Heilige Geest?

In het geval dat u zich heeft laten leiden door uw eigen neigingen en verlangens, zult u de kans hebben om uzelf te corrigeren tegenover God.

Op woensdag 30 augustus zullen we namelijk het Heilig Avondmaal hebben. Dit is speciaal voor degenen die hun verbond met God willen vernieuwen of een nieuw verbond met Hem willen sluiten. Dit is uw kans!

Wij dienen voor onze ziel te zorgen, maar dit kan slechts zolang wij nog hier op aarde zijn. Niemand weet wanneer het zijn/haar laatste dag zal zijn, wacht daarom dus niet “tot morgen” om de juiste beslissing te nemen.

“Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.” (Matteüs 24:44)

Het Heilig Avondmaal
Woensdag 30 augustus om 19:30 (ook om 10u & om 15u)

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)