huw4Huwelijken in het verleden: Geschenken voor de bruid
Vervolgens gaf de bruidegom speciale geschenken aan de bruid. Het doel van deze geschenken was dat de bruidegom kon aantonen hoeveel hij de bruid waardeerde. Zij dienden ook om haar aan hem te doen denken gedurende de lange verlovingsperiode.
Het deel dat Jezus vervulde: Geschenken voor de bruid
De geschenken die Jezus ons schonk zijn de gaven van de Heilige Geest:
“Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft” (1 Johannes 4:13).
Jezus beschreef dit geschenk in Johannes 14:26-27: ”maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.”
Lees ook hier deel 1
Lees ook hier deel 2
Lees ook hier deel 3
Lees ook hier deel 4
Lees ook hier deel 5
Lees ook hier deel 6
Lees ook hier deel 7
Lees ook hier deel 8