huw5Huwelijken in het verleden: Een plaats voorbereiden
Tijdens de verlovingsperiode, bereidde de bruidegom een plaats voor het huwelijksnacht voor. Deze kamer werd normaal gesproken boven het huis van de vader van de bruidegom gebouwd. Het bruidsvertrek, zoals hij genoemd werd, moest een mooie plaats zijn waar de bruid naar meegenomen kon worden. De bruid en de bruidegom zouden daar zeven dagen blijven. De kamer moest gebouwd worden volgens de specificaties die door de vader van de bruidegom gegeven werd. De jongeman kon zijn verloofde alleen zien wanneer zijn vader daar toestemming voor gaf. Als iemand aan de bruidegom vroeg wanneer het huwelijk plaats zou vinden, dan zou hij zeggen: “Dat is niet voor mij om te weten; alleen mijn vader weet dat.”
Het deel dat Jezus vervulde: Een plaats voorbereiden
Zoals de bruidegom tegen zijn bruid zei dat hij heenging om een plaats voor haar te bereiden, zei Jezus hetzelfde tegen Zijn discipelen: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben” (Johannes 14:2-3).
In het Oude Israël kon de bruidegom alleen zijn bruid in ontvangst nemen met de toestemming van zijn vader. Op gelijk wijze zei Jezus: “Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de
tijd is”
(Marcus 13:32-33).
Lees ook hier deel 1
Lees ook hier deel 2
Lees ook hier deel 3
Lees ook hier deel 4
Lees ook hier deel 5
Lees ook hier deel 6
Lees ook hier deel 7
Lees ook hier deel 8