hemelHuwelijken in het verleden: Naar huis gaan
Na het bruiloftsdiner verlieten de bruid en de bruidegom het huis van de vader, waar het bruidsvertrek gebouwd was. Zij zouden naar hun eigen huis gaan dat de bruidegom had gebouwd.
Het deel dat Jezus vervulde: Naar huis gaan
Zoals de bruid en de bruidegom het huwelijksdiner verlieten om naar het huis te gaan dat de bruidegom had bereid, zullen Jezus en Zijn bruid ook naar hun nieuwe huis gaan. “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen… En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God” (Openbaring 21:1-10).
Gebaseerd op de huwelijksgewoontes van het verleden kunnen wij opmerken dat net zoals met de vergelijking van de bruidegom, Jezus naar het huis van Zijn verloofde kwam om Zich te verloven, een verbond met haar maakte en het sloot met een beker wijn, met Zijn leven voor Zijn bruid betaalde en haar
de gaven van de Heilige Geest gaf. Wij, de bruid (Kerk), wachten op dit moment de komst van onze Bruidegom af om ons mee te nemen naar het bruidsvertrek (de wegvoering) waar wij zeven jaar zullen verblijven (terwijl de verdrukking op de Aarde gaande zal zijn). Wij zullen dan het Huwelijk van het
Lam vieren en vervolgens zullen wij met onze Bruidegom naar ons nieuwe huis gaan, het nieuwe Jeruzalem. !Maar vergeet niet: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven” (Jesaja 57:15).
Lees ook hier deel 1
Lees ook hier deel 2
Lees ook hier deel 3
Lees ook hier deel 4
Lees ook hier deel 5
Lees ook hier deel 6
Lees ook hier deel 7
Lees ook hier deel 8