Ik liet het in mijn hart

Wees voorzichtig met wat u in uw hart binnenlaat, want het is net als uw thuis, waar u alleen dingen en mensen binnenlaat dat goed voor u zijn.

“Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein.” Matteüs 15:11

De Here Jezus zei dat wat een mens verontreinigt niet is wat hij eet, noch eten zonder handen te wassen of andere rituelen waarvan de mannen van die tijd erop stonden dat Zijn discipelen zich eraan moesten houden (lees in Matteüs 15 of Marcus 7). Natuurlijk zegt Hij niet dat u niet hoeft te werken aan uw hygiëne. Hij sprak in de religieuze context van die tijd, waarin religieuze mensen meer prioriteit gaven aan de details van tradities dan aan de geest van de traditie.

En in deze tekst spreekt Hij over “het niet in het hart laten komen”. Het is heel belangrijk dat u uw hart beschermt. Wij moeten ons hart behandelen als ons thuis. U laat niet zomaar iemand uw huis binnen. Natuurlijk laat u uw familieleden toe, mensen die u vertrouwt, die geen informatie gebruiken om iets slechts te doen. Op dezelfde manier dienen wij op ons hart letten. Wat kan het hart binnendringen waardoor het ziek wordt? Wanneer u iets persoonlijk opvat. 

Als u alles wat men zegt in uw hart toelaat, bent u verloren. Omdat u door mensen gekwetst gaat worden, u zal een lijst van die mensen gaat moeten maken en moeite hebben om die lijst te beheren waardoor u ziek wordt. 

Het is mogelijk dat u uw hart sluit en niet toestaat dat u het persoonlijk opneemt. Wat was de strategie van de Here Jezus toen Hij het kruis droeg? Sommige mensen spuugden op Hem, trokken aan Zijn baard en schopten Hem. U kunt u voorstellen wat Hij heeft geleden zonder iets te hebben gedaan. Veel van die mensen hebben Hem voorheen geaccepteerd, zochten zelfs zegeningen, maar gedreven door fake news namen zij die houding aan.

Vandaag de dag maken wij dit ook mee. Er zijn velen die in nieuws geloven zonder erover na te denken. Op sociale media kan iedereen zeggen wat hij of zij wil. Er zijn mensen die vals beschuldigd zijn. Er zijn gevallen bekend waarin mensen werden verscheurd vanwege fake news. 
En de Here Jezus werd verschrikkelijk mishandeld. Het moest een volmaakt offer zijn. Met andere woorden: Hij kon niet geofferd worden met pijn in zijn hart, met haat. Vervolgens bad Jezus voor de mensen: ‘Vader, vergeef deze mensen, want ze weten niet wat ze doen.’ Dit was de strategie van de Here Jezus: Hij vroeg God om hen te vergeven.

Niet alle informatie, gevoelens en conclusies hoeven wij in ons verstand te laten binnenkomen. Met een stukje informatie kan een persoon een hele verhaal concluderen. Dat hoeven wij niet te doen. Als u uw hart leert te beschermen, dan zult u een lichter en gelukkiger leven leiden, u zult meer rust hebben, u zult betere beslissingen nemen en u zult een aangenamer persoon zijn.

Vraag uzelf af: Heb ik dingen in mijn hart toegelaten die mij pijn doen?
Leg een steen op het verleden. 

En als u in de verleiding komt om iets in uw hart toe te laten, werp dit dan weg.
Bid voor deze mensen.

Bisschop Renato Cardoso