Juni – De Maand van Eer

De maand juni zal in alle UKGR HulpCentra “De Maand van Eer” zijn, voor allen die zichzelf op de tweede plaats willen zetten en God op de eerste plaats.

De wereld moedigt mensen aan om in alles de eerste te zijn. Echter, in de Bijbel zien wij dat God degenen eert die Hem op de eerste plaats zetten in hun leven. Dit brengt een persoonlijk offer met zich mee. De persoon dient namelijk zijn ego, zijn eigen verlangens en plannen en al het andere dat hem vertegenwoordigt achterlaten bij het Altaar van God, omdat God Zichzelf alleen openbaart aan degenen die zich volledig aan Hem overgeven.

In het Woord van God vinden we talloze passages die spreken over de betekenis van de eerstelingen voor de Allerhoogste. Ze vertegenwoordigen de eer die een persoon Hem toekent.

•⁠ ⁠“…Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden.” (1 Samuël 2:30)

•⁠ ⁠“Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de Here; het is de Here heilig.” (Leviticus 27:30)

•⁠ ⁠“Gij brengt minderwaardige offerspijze op mijn altaar. En dan zegt gij: Waarmee hebben wij U minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt: Des Heren tafel, zij is verachtelijk. Want, wanneer gij een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? Wanneer gij een kreupel of ziek dier brengt, is dat niet erg? Bied dat eens uw landvoogd aan; zal hij welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn? zegt de Here der heerscharen.” (Maleachi 1:7-8)

Wees u daarom bewust van de waarde van God wanneer u Zijn Altaar benadert. Wees Godvrezend, respectvol en eerbiedig jegens Hem.

 

Juni – De Maand van Eer
In alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)