Op zondag 27 augustus zullen we de 5e zondag van de “Krachtige Noveen” houden in het UKGR HulpCentrum. Het is voor u, die een wonderbaarlijke genezing nodig heeft, u die de blokkades op uw pad wilt overwinnen en/of u die te maken heeft met een onmogelijke zaak.

In de Bijbel is het getal 9 gerelateerd aan “volheid”. Laten we eens kijken:

• De Here Jezus sprak 9 “zaligsprekingen” uit in het bijbelboek Mattheüs, in hoofdstuk 5 vanaf vers 3 t/m 11.

• De Bijbel noemt ook 9 eigenschappen van de vrucht van de Heilige Geest: “…Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

• Evenzo beschrijft het Woord van God 9 geestelijke gaven: “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven (1) met wijsheid te spreken, (2) en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; (3) aan de een geloof door dezelfde Geest en (4) aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; (5) aan de een werking van krachten, (6) aan de ander profetie; (7) aan de een het onderscheiden van geesten, (8) en aan de ander allerlei tongen, (9) en aan weer een ander vertolking van tongen. (1 Korinthiërs 12:7-10)

Mis deze kans dus niet. De begindatum van dit voorstel viel precies op de 9e verjaardag van de Tempel van Salomo. Daarom zullen we 9 zondagen van krachtige gebeden houden. Het voorstel begon op zondag 30 juli en eindigt op zondag 25 september.

Als u de wonderen in uw leven wilt ervaren, dan is deze uitnodiging speciaal voor u.

Krachtige Noveen
zondag 27 augustus om 10u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)