Levensvoorstel

Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. (Deuteronomium 30:14-15)

Dit levensvoorstel bereiken wij pas als we ons bewust worden van het Woord en de wil van God. Hij waarschuwt ons om Hem te gehoorzamen en Zijn Naam te heiligen. Op deze manier leren wij de juiste keuzes te maken en het pad van het goede te volgen, dat naar het ware leven leidt. Op dezelfde manier leren we het pad van het kwaad te verwerpen, dat leidt naar een onrustig, leeg en depressief leven, waarvan het einde de eeuwige dood is, ver van God.

Mevrouw Ester Bezerra