Meer dan het bevelschrift

“Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte dienaren, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.” ‭‭Lukas‬ ‭17:10‬

God verwacht meer van Zijn kinderen, niet alleen van wat Hij heeft verordend in Zijn Wetten, maar veel meer, oftewel een uiting van liefde en toewijding, aandacht en respect, wat onze rationele eredienst is, dat aangetoond wordt in de kleine reacties en diensten.

Ester Bezerra