Misschien heeft u daarom zo een leegte (en het oplossen ervan kost geen cent)

Fysieke omstandigheden helpen niet om de leegte in de ziel te vullen. Houd dus op met zoeken naar wat alleen God u kan geven in dingen en mensen; en het is heel eenvoudig, het kost geen cent 

Er is iets heel merkwaardigs aan de mens: Zij besteden hun hele leven aan het verbeteren van hun uiterlijk, omgeving,  fysieke en hun materiële omstandigheden, in de veronderstelling dat dit hen geluk zal brengen, terwijl het echte probleem in feite innerlijk is. Met andere woorden, zij zetten hun inspanningen daar waar ze de minste resultaten zullen behalen. En waar het resultaat werkelijk is, wordt niet vermeldt.

We zien dit gemakkelijk in de wereld van vandaag (en altijd al). Als u tegenwoordig luistert naar politici, zakenmensen, artiesten, iedereen die een publieke stem heeft, zal die persoon een mening geven over hoe de wereld beter kan zijn.

Met andere woorden: iedereen heeft een mening over wat er aan de buitenkant verbeterd moet worden. Soms maakt iemand dat tot zijn levensdoel. En de meeste mensen denken:  “als we meer geld hadden, zou de wereld beter zijn”. Maar elk van deze theorieën valt uiteen, ze duren nog geen vijf minuten als u ze test op een plek waar ze al zijn geïmplementeerd.

Zijn er bijvoorbeeld geen corrupte mensen in Zwitserland? Daar is juist waar corrupte mensen normaal gesproken hun geld verbergen. Bestaat er geen verslaving in rijke landen? Het zijn de rijke landen die vandaag de dag met de drugsplaag worden geconfronteerd. Landen in Europa worden geconfronteerd met verschrikkelijke problemen (sociaal, zelfmoord, immigratie, geweld, drugs). Maar wat deze landen niet missen is geld, het ontbreekt hen niet aan intelligente mensen. De Verenigde Staten, de grootste culturele leider ter wereld, is de afgelopen jaren verschrikkelijk verslechterd. U gaat naar Los Angeles en het voelt alsof u in een derdewereldland bent. Met andere woorden: een sociale situatie die beangstigt.

De wereld probeert dus zijn materiële omstandigheden en zijn onderwijs te verbeteren. Individueel is het hetzelfde. Normaal gesproken denken mensen aan het eind van het jaar: “Ik ga dit of dat kopen”. Het gaat altijd om iets materieels.

Zij zoeken geluk aan de buitenkant, maar niets daarvan lost het echte probleem op, dat zich aan de binnenkant bevindt…

Het zal u misschien opvallen dat hoe meer geld iemand heeft (er zijn natuurlijk uitzonderingen), hoe minder principes die persoon in acht neemt. Omdat hij het gevoel heeft dat hij alles kan. ‘Ik heb geld, ik betaal. Als ik een misdaad bega, pak ik de beste advocaat. Ik heb machtige vrienden, omdat ik machtig ben vanwege mijn geld.”

Uiteindelijk maken mensen hun eigen regels. Dus investeren ze aan hun buitenkant in de veronderstelling dat dit geluk zal brengen.

De vader en moeder sparen en sturen hun kind naar een privéschool. Ze denken: “Deze school gaat mijn kind de beste voorwaarden voor een veelbelovende toekomst geven”. Dus het kind gaat naar die privéschool en daar maakt hij kennis met drugs, pornografie en ideologieën die volledig in strijd zijn met wat de moeder en vader leerden.

Een van de grootste Bijbelse voorbeelden hiervan is de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Wat erin zat, sprong eruit. Ze verlieten Egypte, maar Egypte verliet hen niet. De fysieke omstandigheden zijn veranderd, maar de binnenkant is niet veranderd.

Het is net als mensen die de loterij winnen. Wat ze met het geld doen, onthult wat er in hen zat.

Het is als voetbalspelers die van de ene op de andere dag rijk en beroemd worden, enkelen houden hun hoofd recht, volgen hun carrière op een rechte lijn en blijven gezond, zelfs met veel geld. Anderen halen echter alles naar boven wat in hen zat.

Het is dus niet de externe situatie die uw leven zal veranderen.

Wat u moet zoeken, is uw interieur veranderen. Uw investering moet in u plaatsvinden. Het enige dat ons beter maakt, is dichter bij de Schepper komen.

Als u echt beter wilt worden, kom dan dichter bij God. Nodig Hem uit in uw leven. En het mooiste is: het kost geen cent!

Bisschop Renato Cardoso