UKGR IN ACTIE VOOR HET LEGER DES HEILS

In samenwerking met het Leger Des Heils heeft de UKGR zich ingezet om verschillende producten en kleren te verzamelen. Gedurende een aantal weken hebben verschillende mensen vanuit meerdere UKGR-vestigingen in geheel Nederland kleding en cosmetica gedoneerd.

Dit alles werd afgeleverd aan het Leger Des Heils. Pastoren Christian Velasquez en Eddy Do Rosario leverden dit alles aan hen in Den Haag af.

Wij zijn dankbaar een steentje aan het project van het Leger des Heils te hebben bijgedragen. Zoals het woord van God ons leert hebben wij onze naastenliefde getoond en zijn wij een ieder die ons heeft geholpen hierin heel erg dankbaar. Dat God u allemaal in overvloed zegent.

‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’
Markus‬ ‭12:31