Neem deel aan de Vasten van Daniël

De Vasten van Daniël is geen vasten van voedsel, maar van onnodige informatie en content. Dit zal de persoon achterwege laten om dichterbij God, de Heilige Geest, te zijn.

De Heilige Geest is Degene die ons overtuigd van het geloof, de zonde, de gerechtigheid en het oordeel (Johannes 16:8).

De Here Jezus zei: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven.” (Johannes 14:16)

De Here Jezus is al heengegaan en Hij heeft de Heilige Geest gestuurd, Die nu hier op aarde is, opzoek naar degenen wier hart oprecht en transparant is. Wat God behaagt, is oprechtheid. U hoeft het niet te verdienen om oprecht te zijn, maar u dient wel oprecht te zijn om het te verdienen.

Op zondag 19 november waren we begonnen met de 21 dagen Vasten van Daniël, om onszelf te ontdoen van alle afleidingen en alles wat ons geloof niet voed.