Ontmoedigt en gebrek aan kracht: Waarom voelt u zich zo?

Bent u ontmoedigt en zonder kracht? Alsof er een gewicht op uw schouders rust? Koning David heeft dit meegemaakt en laat zien hoe hij eruit kwam

Ontmoediging en momenten van zwakte overkomen ons allemaal. Dit is niet het probleem. Het probleem ontstaat wanneer ontmoediging deel uit gaat maken van uw leven en een gebrek aan kracht gebruikelijk wordt. U voelt zich meestal zwak en ontmoedigd. U heeft momenten van bemoediging, maar uw normale toestand is er een van ontmoediging. Wat zou hierachter kunnen zitten?

“Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen” (Psalmen 40:13).

De psalmist, koning David, wist heel goed hoe het was om omringd te zijn door slechtheid en kwaad. Jarenlang werd hij vervolgd en opgejaagd. Hij leefde verborgen in grotten. Deze woorden waren van iemand die wist hoe het was om omringd te zijn door vijanden. Misschien wordt u omringd door problemen en er bestaat geen twijfel over dat wanneer dit gebeurd, er ontmoediging ontstaat.

Maar er kan ook iets anders gebeuren: er kan een reus geboren worden. We kunnen over deze problemen heen groeien. U weet dat wanneer iemand met een bedreigende situatie wordt geconfronteerd, hij een kracht ontdekt waarvan hij niet wist dat hij die had. Met andere woorden: als de persoon niet had nagedacht, zouden ze niet over een hoge muur zijn gesprongen, maar door te proberen te overleven ontdekten ze een vermogen waarvan ze niet wisten dat ze het hadden. U kunt deze reus in uzelf wakker maken en al dit kwaad overwinnen, zoals David talloze keren in zijn leven heeft gedaan.

“[…] mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen, en ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten.” (Psalmen 40:13).

Let op: David werd niet ontmoedigd vanwege zijn vijanden, maar vanwege de ongerechtigheden die hem in de val lieten lopen, zodat hij niet omhoog kon kijken. De reden achter de ontmoediging waar velen dagelijks mee te maken hebben, (de persoon kan niet eens douchen of uit bed komen), is omdat zij misschien schuldgevoelens met zich meedragen. U vergeeft uzelf niet en elke dag denkt u eraan. En u blijft in deze staat van een levende dode.

Dus wat is de uitweg? Hoe kwam koning David ermee weg? U vindt het antwoord in Psalmen 51, toen hij zijn hart opende, zichzelf vernederde, zijn zonde beleed, om vergeving vroeg, erkende dat hij ongelijk had, zichzelf aan Gods voeten wierp en om genade vroeg. Hij geloofde, niet omdat hij vergeving verdiende, omdat niemand vergeving verdient. En op dat moment vergaf God hem, nam de last en de schuld weg. Hij die niet omhoog kon kijken, met opgeheven hoofd, dankte God en hervond wat hij verloren had. 

Dit is ook wat God voor u wilt doen. Als u zich zo slecht voelt dat u niet eens omhoog kunt kijken, u geen gebed kunt uitspreken, kijk dan in eerste instantie naar beneden en vraag om vergeving, heb berouw over wat u heeft gedaan, geloof in de belofte die zegt: “indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven” (1 Johannes 1:9). Laat deze belofte meetellen in uw leven.

Zodra dit schuldgevoel van uw schouders is gevallen, zult u zien dat het schuldgevoel u zal verlaten en dat uw kracht zal terugkeren.

Bisschop Renato Cardoso