Bds_1112Het aantal mensen dat teleurgesteld is in evangelische kerken is wereldwijd toegenomen. Ze kozen ervoor om niet meer de kerkgenootschappen te bezoeken. Hun reden daarvoor is de teleurstelling in de instellingen en mensen.
Sommigen, na meerdere gemeentes te hebben bezocht, hebben de conclusie getrokken dat de kerken hebben gefaald en dat het niet nodig is om aan een kerk gebonden te zijn en de regels te volgen.
In Brazilië werd deze gedachte versterkt door de beweging van de “ontkerkden”, die nu in totaal miljoenen voormalige leden van een groot aantal segmenten heeft. Zij beschouwen zichzelf niet als afgeweken, omdat zij hun leven nu zo leiden. In de meeste gevallen, werd de onthechting van de kerken gemotiveerd door problemen met mensen. We vinden mensen die gekwetst raakten door leugens, geestelijke mishandeling, oordelen, misbruik en schandalen enz.
Ik zal u vertellen over mijn persoonlijke ervaring om de zaak verder te ontrafelen. Ik sta op het punt om 30 jaar in de Universele Kerk te volbrengen en in deze tijd heb ik duizenden mensen ontmoet. Onder hen veel oprechte mensen, met een uitstekend karakter en houding. Maar ik zag ook een aantal slechte persoonlijkheden, die alleen maar promotie en glorie zochten. Ik erken uit eigen ervaring, dat deze minderheid, andere leden het lijden oplegt. Maar ik besloot niet toe te staan om mijn geloof, als gevolg hiervan, in een crisis te doen komen. Ik denk niet dat het vluchten van de kerk, kan voorkomen dat iemand teleurstellingen ervaart.
Hoe vaak heeft u geen onenigheid gehad met een familielid? Maar dit heeft er niet toe geleid dat u zich apart hield van uw familie.
Als wij, om ons geloof te beschermen, alleen en geïsoleerd zou moeten leven, zou de Here Jezus Zelf het voorbeeld geven. Hij deed echter precies het tegenovergestelde. Zelfs met het corrupte en religieuze systeem van Zijn tijd, was Hij een ijverige Jood.
Hij woonde de bijeenkomsten van de Tempel en synagogen bij. Hij vervulde de wet, maar verwierp de tradities. Hij wist dat er geen andere manier was om mensen te beïnvloeden, dan hun dicht bij Hem te hebben. Hij woonde met allerlei soorten mensen, maar alleen een minderheid was echt oprecht. Om teleurstelling te voorkomen heeft Hij ons geleerd dat wij niet veel moeten verwachten van de mensen, omdat ze gebreken hebben.
Ik heb geleerd dat wanneer een man van God op het Altaar is, hij de Goddelijke kanaal is voor de mensen. Maar van het Altaar af, is hij een normaal persoon, met een persoonlijkheid en sterke en zwakke punten. Helaas, projecteren mensen een identiteit van een “super heilige” in anderen en bereiden ze zich er niet op voor om ook hun gebreken te zien. Zodoende raken ze geschokt en gaan ze verloren.
Natuurlijk heb ik het over fouten, omdat, in het geval van de zonde, de mensen niet in staat zijn om iemand anders te onderwijzen. Dat is de reden waarom de kerken discipline moeten hebben.
Begrijp ook dat het niet wil zeggen dat als iemand gezondigd heeft, u uw geloof moet laten afkoelen. We moeten het oog gericht houden op het Grootste Voorbeeld, en niet in de fout vallen dat er geen meer oprechte mensen bestaan die geïnteresseerd zijn in het welzijn van hun naaste.
Als u, die dit leest, door zeer slechte situaties heen ging, die u hebben doen weggaan van de kerk, dan is dat zeer spijtig. Maar het zou goed zijn om uw beslissing te heroverwegen en terug te keren. Geloof dat de Almachtige al het slechte dat u heeft meegemaakt, in iets goeds kan veranderen en bovendien kan gebruiken voor uw groei.
Denk: Hoe zal Hij gerechtigheid doen, of u verdedigen, als u moe werd, opgaf, of eigen rechter speelt.
Met mensen leven doet pijn, maar het maakt ons scherper en onderwijst ons.
Wat de bestaande regels in de kerken betreft, waar sommigen zoveel over klagen, weet dat ze noodzakelijk zijn, Stel u zich een plek voor waar honderden of duizenden mensen samenkomen en een ieder beslist om te doen wat hij wil, hoe hij het wil en wanneer hij het wil.
Met het oog op miljoenen mannen en vrouwen die hun Behoudenis in gevaar brengen, door deze gedachte vast te houden, wil ik zeggen dat ik niet heier ben om het beeld van de kerk te verdedigen, omdat ik weet dat de kerk op zichzelf niet redt. Mijn doel is om te tonen dat de fysieke kerk essentieel voor u is om gecorrigeerd te worden, vermaand, aangemoedigd tot bloei en de gaven van de Geest te doen ontwikkelen. Weg van deze gemeenschap leven, is hetzelfde als het scheiden van een vis uit het water, het bloed uit het lichaam, de wolken uit de hemel of Christus van Zijn Kerk.
Met dank aan: Núbia Siqueira