Speciale uitnodiging voor alle vaders

“Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij?” (Maleachi 1:6)

God hecht veel waarde aan het gezin. Daarom heeft Hij in zijn 10 hoofdregels, de 10 geboden, laten noteren dat de vader en moeder geëerd dienen te worden.

Zondag 16 juni zal het Vaderdag zijn, de dag waarop de vaders door hun kinderen geëerd worden en cadeautjes ontvangen als teken van de waardering van de kinderen.

Wij zullen in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum een speciaal gebed opzeggen voor alle vaders en hun gezinnen/geliefden. Aangezien God onze Hemelse Vader is, zullen wij Hem op deze dag ook onze liefde en eer bewijzen. Hij vraagt er immers naar.

Speciale uitnodiging voor alle vaders
16 juni om 10u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)