Studie van de Wapenrusting van God

De Here Jezus heeft nooit beloofd dat het leven makkelijk zou zijn. Sterker nog, het is precies het tegenovergestelde. Hij waarschuwde ons voor het feit dat ons geloof op de proef zou worden gesteld. Vroeg of laat moet de christen tot het besef komen dat het leven bestaat uit veldslagen en als hij zichzelf niet bekleed met de hele wapenrusting van God, zal hij niet in staat zijn om weerstand te bieden tegen het kwaad en hem te overwinnen.

De wapenrusting van God is geestelijk, onzichtbaar voor het menselijk oog, maar zichtbaar voor het kwaad. Degenen die het niet hebben, zijn een makkelijke prooi.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijbelstudie – Studie van de Wapenrusting van God – in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum.

Elke week zult u meer leren over een deel van de wapenrusting van God, gebaseerd op het Woord van God:

“Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.” (Efeziërs 6:13-17).

Deze bijeenkomsten zullen iedere woensdag plaatsvinden en hebben als doel uw geestelijk leven te versterken en u de kans te geven om dichter bij de Heilige Geest te komen. Neem alstublieft ook uw Bijbel mee, om de bijbelteksten te verifiëren en zodat God tot u zal kunnen spreken.

Het allerbelangrijkste is, dat als u de boodschappen die u in alle bijeenkomsten zult ontvangen, toepast, u de voordelen van deze Bijbelse serie in uw eigen leven zult zien.

Studie van de Wapenrusting van God
Woensdag om 10u, 15u en 19:30u

In Den Haag aan Fruitweg 4
En in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)