Synagoge van de satan

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden: Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.” Openbaring 2:8-11

In tegenstelling tot Efeze, heeft de kerk van Smyrna blijkbaar geen werken, maar ze wordt ook niet gecensureerd voor enige fout.

Het is waarschijnlijk dat de werken de harten van de christenen in Efeze hebben gecorrumpeerd, tot het punt dat ze nalatig werden in de eerste liefde.

Zoals onze geliefde Heer het gejammer van de kerk in Smyrna erkende, erkent Hij ook de strijd die Zijn dienaren dagelijks doorstaan.

Verdrukkingen, armoede en grove beschuldigingen van de valse joden hebben gediend om het actieve geloof van die christenen te handhaven.

Ik geloof dat Hij Zijn volk toestaat allerlei vormen van verdrukking te ervaren voor hetzelfde doel. Per slot van rekening werkt alles mee ten goede voor degenen die van Hem zijn, toch?

Zijn afwijzing voor die Joden was zodanig dat Hij hun heilige plaats als een synagoge van de satan beschouwde. En zou dat niet Zijn visie zijn op veel zogenaamd christelijke ‘kerken’?

Maar voor hen die uit de Geest geboren zijn, is er niets te vrezen. Gevangenissen, verdrukkingen of beproevingen die door de woestijnen des levens komen, maken deel uit van de tocht naar het Beloofde Land.

Blijf standvastig en wees trouw, want vroeg of laat zal het voorbijgaan.

De prijs?
De kroon van het leven.

Bisschop Edir Macedo

Beproef Mij toch hierin

Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten. Deze zondag 4 juni om 10u in alle vestigingen van het UKGR Hulpcentrum

Unisociaal in Eindhoven

Het UKGR Hulpcentrum was het centraal punt voor alle hardwerkende mensen. De vrijwilligers van Unisociaal zorgde dat de aanwezigen tijdens het ploegen voorzien waren van een koffie, thee en een plakje cake.