Teken

Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. (1 Korintiërs 14:22)

Vreemde tongen zijn een geschenk van God aan de rechtvaardigen, die hun liefde voor Hem willen uiten, en de ongelovigen kunnen dit zien in de aanbidder.

Wat de profetie betreft, de ongelovigen mens begrijpt het niet, omdat hij geen gemeenschap heeft met de Almachtige. Het is voor degenen die de liefde van de Geest van God al hebben ervaren.

Mevrouw Ester Bezerra

Teken

Het is voor degenen die de liefde van de Geest van God al hebben ervaren....

Geheimenissen

De manier waarop Hij wil dat we de liefde uiten die Hem toebehoort.... .......

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......