UNISOCIAAL IN ACTIE TIJDENS PASEN

Het UKGR Hulpcentrum heeft zich in het paasweekend ingezet voor de naaste op verschillende vlakken. In geheel Nederland waar het UKGR Hulpcentrum gevestigd is, werden er allerlei activiteiten gedaan door vrijwilligers van Unisociaal.

Wij zijn onder andere in verschillende bejaardentehuizen en zorgcentra geweest. Doormiddel van een gezellig gesprekje, een wandeling in het park en spelletjes werden deze groep mensen in het zonnetje gezet.

Er waren mensen die van uiterlijke verzorging werden voorzien, wiens nagels werden gelakt en haren werden verzorgd. Daarnaast werden er vrouwen opgemaakt.

Een afkickkliniek en opvanghuizen werden bezocht. Hier werd eten geserveerd en activiteiten gedaan met vrouwen en kinderen. Vluchtelingen ontvingen verzorgingsproducten en kleding.

In dit alles werd er een steun geboden aan degenen die door moeilijkheden en eenzaamheid heengaan.

Er waren zo’n 100 vrijwilligers die deel uitmaakten van dit sociale werk, waardoor honderden mensen werden geholpen. En dat niet zonder reden. Want dit is het vasten dat God heeft verkozen, de tijd nemen om de naasten te helpen!

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, 
en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, 
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
Jesaja 58:6-7

 

Bekijk hieronder een aantal foto’s: