Vaderdag

“Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij?” (Maleachi 1:6)

God hecht veel waarde aan het gezin. Daarom heeft Hij in zijn 10 hoofdregels, de 10 geboden, laten noteren dat de vader en moeder geëerd dienen te worden.

Zondag 21 juni zal het Vaderdag zijn, de dag waarop de vaders door hun kinderen geëerd worden en cadeautjes ontvangen als teken van de waardering van de kinderen.

Wij zullen in alle UKGR Centra een speciaal gebed opzeggen voor alle vaders en hun gezinnen/geliefden. Aangezien God onze Hemelse Vader is, zullen wij Hem op deze dag ook onze liefde en eer bewijzen. Hij vraagt er immers naar.

Ook zal er op deze dag op de Bazuin geblazen worden.

“Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden.” (Numeri 10:10)

EN HET GELUID VAN DE BAZUINEN ZAL SYMBOLISEREN DAT:

De onderdrukten bevrijd kunnen worden!
De zieken genezen kunnen worden!
Gezinnen hersteld kunnen worden!
Schulden kwijtgescholden kunnen worden!
En al uw vijanden verslagen kunnen worden!

Wilt u meer weten? Klik dan hier voor een uitgebreidere uitleg.

LET OP!:

De UKGR houdt zich aan de regels die door het RIVM werden vastgesteld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om zich ten alle tijde aan de maatregelen te houden. Dit doen we zowel voor uw eigen bescherming als van de anderen.
* Tijdens de diensten mogen max 30 personen aanwezig zijn en u moet hierbij de 1,5 meter afstand in acht nemen. Wilt u meer weten? 
Klik dan hier.

Wilt u de dienst in de kerk bijwonen? Bel dan naar uw lokale pastor om uw plek te reserveren.
Voor u die het huis nog niet uit kan, u kunt de dienst live bijwonen via de volgende kanalen:

Facebook (Klik hier)
UKGR.NL 
(Klik hier)
Youtube 
(Klik hier)