bannerVasten1
IN TOTAAL 21 DAGEN VAN…
– Onthouding van informatie met betrekking tot plezier en vermaak…
– Afscheiding van de wereld en de communicatiemiddelen ervan…
– Afstand van alles wat beschouwd zou kunnen worden als vermaak voor de ziel…
– Offer en pijn van alles wat ons behaagt om die te praktiseren…
– Overgave aan de GEDACHTEN VAN GOD
– Overpeinzing en een GEEST VAN GEBED over de dingen van God
Om u op uw weg te helpen, zult u vanaf 29 januari elke dag een praktische les krijgen die gekoppeld is aan een belofte van God.
Gebruik deze lessen voor uw persoonlijke en geestelijke versterking.