De avond van het Verborgen Manna

Op de woensdagen vindt “De avond van het Verborgen Manna” plaats, tijdens “De school van het intelligente geloof”.

Waarom is het belangrijk:

In de Bijbel staat geschreven: 

“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.” (Openbaring 2:17).

Het Woord van God spreekt over “Het verborgen manna”. Alleen al de term suggereert dat God iets speciaals heeft voor degenen die intiem met Hem zijn. Het “verborgen manna” is niet het Heilig Avondmaal, maar wij herinneren ons een soortgelijke gebeurtenis die plaatsvond tijdens het Heilig Avondmaal (het eerste, dat werd gevierd door de Here Jezus). 

Wat heeft Hij gedaan? Hij riep alleen de naaste discipelen. In die tijd had Jezus al veel discipelen, maar Hij riep alleen de 12 om bij Hem te zijn. Omdat Hij op dat moment alleen wilde delen met degenen die het dichtst bij Hem stonden. God heeft zo’n relatie met de Zijnen. Hij deelt Zijn intimiteit, Zijn geheimen met degenen die intiem met Hem zijn. Het ‘verborgen manna’ waarover in de Openbaring wordt gesproken, is dus voor degenen die deze intieme relatie met Hem hebben. Wie zou niet intiem met God willen zijn? 

Dus als u hierin geïnteresseerd bent, als u tenminste wilt weten wat u kunt doen om van dit “verborgen manna” te eten, dan zult u dit deze woensdag leren.

De avond van het Verborgen Manna
Woensdag om 19:30u
(ook om 10u & 15u)

In Den Haag en in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)