Waarom heeft u een visie nodig die verder gaat dan het natuurlijke?

Tegenwoordig lijkt de samenleving in een voortdurende staat van crisis te verkeren. Overal ter wereld beleeft de bevolking de ergste recessie van de afgelopen jaren.

In tijden als deze vallen degenen met een bovennatuurlijke geloof op. Zij wiens kracht verdergaat dan het fysieke. Wat natuurlijk is, is om met fysieke kracht te vechten, te vertrouwen op uw studies, ervaringen, vriendschappen, etc. Echter, al deze dingen hebben grenzen.

Maar als u wordt geconfronteerd met een probleem dat veel groter lijkt dan uzelf, slaat de wanhoop toe. En zolang u niet verder kijkt dan het natuurlijke, zul u wanhopig, bezorgd en angstig leven.

Zie het bijbelse voorbeeld van de natie Israël: de koning van Syrië, destijds vijand van de Hebreeën, gebruikte al zijn hulpmiddelen om profeet Elisa omver te werpen. Zijn dienaar (die geen bovennatuurlijke visie had) werd wanhopig.

Elisa, aan de andere kant, was er zeker van dat hij niet vernietigd zou worden, aangezien hij verder keek dan het fysieke: “… Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. ” (2 Koningen 6:17)

U kunt het slechtste nieuws krijgen: uitzetting, ontslag, faillissement, maar als u verder kijkt dan het natuurlijke, bent u kalm en in staat om te overwinnen.

Om meer te weten over succes en wat ervoor nodig is om dit te bereiken, kunt u deelnemen aan de Dag van het Financieel Succes, in alle UKGR Centra in Nederland.

Dag van het Financieel Succes
Maandag om 10u, 15u en 19:30

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle UKGR Centra in Nederland
(Klik hier voor adressen en tijdstippen)