Bds16decWaarom kan de duivel ons niet aanraken?
Het is eenvoudig om te begrijpen waarom de duivel degenen niet kan raken wiens leven permanent op het Altaar is. Alles wat onzuiver is komt van hem en de hel, terwijl God de essentie is van zuiverheid.
Wanneer het leven als een levend offer op het Altaar wordt gelegd, dan wordt het gewassen door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Onthoud dat Hij al Zijn Bloed vergoot op het Altaar (de berg Golgotha). Geestelijk gesproken, blijft dit Bloed een ieder van ons, die het offer op het Altaar presenteren, zuiveren.
“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?” (Hebreeën 9:14)
Ongeacht de zonden die de persoon in het leven beging. Zodra hij zich overgeeft aan het Altaar, met alle aanhang: geld, huis, kinderen, echtgenoot/echtgenote, diploma’s, trots, eer, kortom, met alles wat hij heeft en is, zonder voorbehoud, dan ziet de duivel de zuiverheid en kan hij hem nooit aanraken.
Lees Psalmen 24:3-5.
U zult weten wie de zegen van de Heer zal krijgen.
De Campagne van Israel is de gelegenheid, gegeven door de Heilige Geest, voor een complete transformatie van geest, ziel, lichaam in iemands leven. U die deze boodschap nu leest, mis deze kans niet. Geef uzelf volledig en u zult binnenkort deel uitmaken van deze grote groep mensen die getuigenissen geven van een leven van kwaliteit en een leven vol van Gods aanwezigheid.
God zegent u!
Met dank aan: bisschop Sérgio Correa