Waarom u niet alles moet zeggen wat u denkt

Kijk wat God zegt over bepaalde woorden die mensen zeggen. Hier is mijn tip voor u: als u niets goeds te zeggen hebt, kies dan voor stilte.

Moet u alles zeggen wat u denkt? Moeten we alles zeggen wat we denken? Er zijn mensen die trots zijn om alles te zeggen wat ze denken. Er zijn mensen die zich op de borst slaan en zeggen: “Ik zeg wat ik denk”.

Laten we eens kijken wat God zelf over bepaalde woorden zegt:

Uw woorden tegen Mij waren te hard, zegt de HEERE. Maar u zegt: Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken? U zegt: God dienen is nutteloos! Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten? (Maleachi 3:13-14).

God protesteert dus tegen het feit dat de mensen agressieve woorden tegen Hem gebruikten. En het is merkwaardig als we hierover nadenken wat betreft God, want zelfs als we niets zouden zeggen, weet Hij al wat we denken. Hij wijst er echter op dat de woorden van het volk agressief waren. Wat ons het inzicht geeft dat we vaak onzin denken, maar dat we het niet dienen te zeggen.

Met andere woorden: het is één ding om na te denken en die gedachte weg te gooien (tegen uzelf zeggen dat het niet goed is), en het is iets anders om iets te zeggen. U materialiseert uw gedachten dus door middel van woorden, die worden opgenomen; het zijn geluidsgolven die reizen. De muziek die door de radiogolven wordt uitgezonden, is in de lucht, maar u hoort deze alleen als u die op een apparaat hebt afgestemd.

De eerste klacht van God ging dus over de houding van de mensen, die zeiden dat het nutteloos was om Hem te dienen. “We behouden deze disciplines, we doen dit allemaal en wat heeft het voor zin?” Met andere woorden: soms verliezen mensen het vertrouwen omdat ze actie ondernemen en niet het verwachte resultaat zien.

Zij denken dus dat het niet gelukt is. Dit zorgt ervoor dat velen zich tegen God keren. “Het heeft geen zin om te bidden, naar de kerk te gaan en in gehoorzaamheid te leven. Omdat ik zie dat degenen die deze dingen niet doen het daarbuiten goed hebben…’. En dit is precies waar Gods tweede klacht over gaat:

Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig: niet alleen worden zij die goddeloosheid doen, opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij.” (Maleachi 3:15).

Deze twee gedachten, die in woorden waren gematerialiseerd, hinderden God. Dit geeft ons een idee van hoe Hij zich voelt als we zoiets denken.

Wat aan het einde van een wedstrijd (voetbal bijvoorbeeld) telt, is het resultaat. Het resultaat van de situatie van de rechtvaardigen en de goddelozen is dat de conclusie in het voordeel van de rechtvaardigen zal zijn. Als u hier niet in gelooft, stop dan met spelen, u zal uw behoudenis verliezen…

U kunt er zeker van zijn: door te stoppen met spelen, verliest u het spel. Terwijl het spel loopt, heb je de kans om het spel om te draaien. En in het geval van God hebben we de garantie dat we het tij zullen keren. Het kan zijn dat u lijdt en dat ongelovigen u uitlachen, maar als u in Gods karakter gelooft, zegt u diep van binnen: “Misschien gaat alles mis, maar ik ben er zeker van dat God zal vervullen wat Hij heeft beloofd. Uiteindelijk draaien wij dit spel om.”

Gebruik dus in plaats van agressieve woorden, woorden van vertrouwen in God. En wees ook voorzichtig met de woorden waarin u agressief tegen uzelf bent. Er zijn woorden als: “je bent niet goed. Je bent niets waard. Je zult nooit winnen. Je bent hopeloos.”
Waak! En als u niets beters te zeggen hebt, kies dan voor stilte.

Bisschop Renato Cardoso