Wat veroorzaakt ziekte in de ziel?

 

Er is een passage in de Bijbel, die praat over een verlamde die door de Here Jezus werd genezen. In feite werd de geestelijke toestand van deze verlamde weerspiegeld aan de buitenkant. Tegenwoordig zijn er velen die zich in dezelfde situatie bevinden.

Globale uitleg:

“En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven.” (Marcus 2:5)

• De man vroeg niet om vergeving van zonden. De man was een verlamde. Zijn ziekte en lichamelijk toestand werden meteen gezien. Maar de Here Jezus, die de reden wist waarom hij in die toestand verkeerde, ging regelrecht naar de wortel van het probleem. En voordat hij hem lichamelijk genas, genas hij hem geestelijk, en vergaf zijn zonden.

Zoals ziekte het lichaam verzwakt, zo veroorzaakt de zonde ziekte in de ziel.

Misschien heeft u zoveel geworsteld in de fysieke wereld. U bent iemand die studeert, werkt, zichzelf sterk maakt, vroeg opstaat en laat gaat slapen. U bent niet bang voor werk, maar groeit zelfs hierin. Maar als u naar de uitkomst van uw leven kijkt, ziet u de beloning niet. Het is alsof u op zand bouwt. Iets klopt simpelweg niet. En u vraagt zichzelf af: “Waarom gaat mijn leven niet vooruit? Waarom overkomen alleen mij slechte dingen?”

Doordat u zich zo op de fysieke wereld focust, ziet u niet dat de oorzaken en wortels van hetgeen er gebeurt, te maken hebben met de geestelijk wereld.

U bent niet zomaar een lichaam. U heeft een lichaam, ziel en geest.

Misschien lijdt u in bepaalde gebieden, omdat u ziek bent van binnen. Daarom dient u genezen te worden van een leven van ongehoorzaamheid aan God.

Let op! Dit is alléén voor wie echt vastbesloten is om van binnen te genezen.

Als u erkent dat u deze geestelijke genezing nodig heeft en u bent bereid om uw wil aan God over te geven, om naar Zijn wil te leven, dan zal de verlamming in uw leven ook ophouden te bestaan.

Neem dan op de woensdagen deel aan de Avond van de Ziel en grijp, nu het nog kan, de kansen die God u geeft om van leven te veranderen. Wacht niet te lang, want we weten niet wanneer onze tijd aan zal breken om deze wereld te verlaten.

Avond van de Ziel
Elke woensdag om 10u, 15u en 19:30u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle UKGR Centra in Nederland
(Klik hier voor adressen en tijdstippen)