Wijsheid om te handelen

Toen zei God tegen Salomo: Omdat dit in uw hart geweest is en u geen rijkdom, bezittingen en eer gevraagd hebt, of het leven van wie u haat, of zelfs niet een lang leven gevraagd hebt, maar wijsheid en kennis voor uzelf gevraagd hebt, zodat u over Mijn volk, waarover Ik u koning gemaakt heb, zou kunnen rechtspreken, (2 Kronieken 1:11)

Mensen die God kennen zijn niet egoïstisch. Omdat zij Zijn Geest hebben, geven zij zichzelf voor anderen, en dat behaagt Hem enorm. Gods gedachte is om degenen te zegenen die in Hem geloven. De consequentie hiervan is dat de persoon wijsheid verkrijgt om in zijn eigen leven te handelen en anderen te beïnvloeden om Hem ook te dienen, te gehoorzamen en te eren.

Mevrouw Ester Bezerra