Zondag van “DIT NIET!”

De Bijbel vertelt dat op een zekere dag, koning Hizkia ziek werd en erg slecht nieuws ontving; de profeet Jesaja zei, door de begeleiding van God, dat de koning het niet zou overleven.

In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de Here: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. (2 Koningen 20:1)

Oftewel; het was geen arts, geen mening van iemand, maar God Zelf die tegen Hizkia zei: jouw tijd is aangebroken. Maar binnen Hizkia werd een drijfveer van geloof geboren, een impuls, die dat woord niet accepteerde, ook al kwam het van God.

Hizkia stond op, keerde zijn gezicht tegen de muur, huilde veel… De koning zocht Gods genade.

Dus gebood de Allerhoogste de profeet Jesaja om terug te keren en Hizkia te vertellen, dat Hij dat gebed had gehoord en het zou beantwoorden. Ten slotte kreeg de koning van Jeruzalem nog 15 jaar te leven.

De houding die bij koning Hizkia werd geboren, was: ‘DIT NIET! Mijn vader, het spijt me, maar dit kan ik niet accepteren, ik ben het er niet mee eens’. En zo zijn er dingen in ons leven die ook in ons wezen, onze kern, deze opstand voelen, die zegt: ‘Mijn God, dit niet!’. En als u uw geloof niet gebruikt, zoals koning Hizkia deed, dan vindt het “Dit is het” plaats. U begint het probleem te accepteren en leert ermee leven.

Daarom zullen we op zondag 23 januari deelnemen aan de dag van “DIT NIET”. Degene die hieraan deelnemen zullen de gehele week bidden met hun gezicht gericht naar de muur, zoals koning Hizkia deed, tegen God zeggende dat ze die situatie in hun leven niet accepteren.

Wilt u nog deelnemen aan dit voorstel? Mis deze zondag dan niet. Het kan nog!

Zondag van “DIT NIET!”
Zondag 23 januari om 10u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle UKGR Centra in Nederland
(Klik hier voor de adressen)