Zondag van het Einde van de Leegte

Op 23 juni om 10u zullen we de “Zondag van het Einde van de Leegte” houden. Het zal een bijzonder moment zijn voor degenen die dit gevoel van onvolledigheid willen oplossen, ongeacht het feit dat ze op verschillende onderwerpen en plaatsen naar een oplossing hebben gezocht.

Er bestaan twee soorten mensen in de wereld: zij die leeg zijn en zij die vervuld zijn met de Heilige Geest. Helaas zijn de meeste mensen niet vervuld met de Heilige Geest. Maar er is een belofte van God dat Hij Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees.

“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees…” (Handelingen 2:17)

Als de mensen dus niet vervuld zijn met de Heilige Geest, komt dat niet door een gebrek aan Gods wil, maar door een gebrek aan toestemming vanuit hun kant of aan de kennis dat ze vervuld kunnen worden en niet langer leeg hoeven te zijn.

Als u merkt dat er iets ontbreekt in uw leven en er een leegte is die maar niet vervuld wordt, ongeacht het feit dat u uzelf wijdt aan persoonlijke prestaties, zoals: studeren, reizen, werken, etc., bereid u erop voor en neem deel aan deze speciale dienst.

Kent u iemand die een einde wil maken aan alle leegte? Nodig hem of haar dan uit om samen met u deel te nemen.

Zondag van het Einde van de Leegte
23 juni om 10u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle vestigingen van het UKGR HulpCentrum
(Klik hier voor tijdstippen en adressen)