Zondag van Kom aan Tafel

Het Heilig Avondmaal is een zeer bijzondere ceremonie die door de Here Jezus zelf is bedacht. Het viert een verbond, zoals in het huwelijk, maar dit is een verbond tussen de Schepsel en het schepsel.

De Bijbel leert ons dat de gehele mensheid wegens de zonde veroordeeld was tot het eeuwige verderf. Maar de Here Jezus betaalde een hoge prijs met Zijn eigen Leven om ons de kans te geven om dit droevige einde niet te hoeven ervaren. Hiervoor moest Hij Zijn bloed vergieten en lijden aan het kruis, de beker met druivensap symboliseert zijn bloed en het brood symboliseert Zijn lichaam dat geofferd werd.

De auteur van het bijbelboek Hebreeën toont dit gebed van de Here Jezus, toen Hij op de aarde was.

“…Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.” (Hebreeën 10:5-7)

En daarom geeft Apostel Paulus, geleidt door de Heilige Geest, de volgende begeleiding:

Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (1 Korinthe 11:26)

Met dit in gedachte zullen we de Zondag van Kom aan Tafel in alle UKGR Centra houden in Nederland

Heeft u behoefte aan een vernieuwing of wilt u nieuwe beloftes met de Vader maken? Mis deze dag dan niet.

De Zondag van Kom aan Tafel
Zondag 14 november om 10u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle UKGR Centra in Nederland
(Klik hier voor adressen en tijdstippen)