ceuHuwelijken in het verleden: De bruidegom komt zijn bruid halen
Zodra de vader van de bruidegom zag dat het bruidsvertrek klaar was, zou hij tegen de bruidegom zeggen dat hij zijn verloofde mocht ophalen. Hij zou, net als een dief in de nacht, zijn verloofde in het geheim wegvoeren en haar naar de kamer brengen die hij had voorbereid. Wanneer hij het huis van zijn verloofde naderde, zou hij luid roepen en op de shofar (een trompet die gemaakt was uit de hoorn van een ram) blazen, zodoende zou hij zijn verloofde een waarschuwingssignaal geven, zodat zij haar bezittingen kon verzamelen. De bruidegom en zijn vriend zouden het huis van de jongedame ingaan en haar en haar bruidsmeisjes meenemen.
Het deel dat Jezus vervulde: De bruidegom komt zijn bruid halen
Op dezelfde manier waarop de bruidegom zijn verloofde, in het midden van de nacht, kwam halen, door middel van een aanroeping en het blazen op de shofar, zal de Heer ons ook op gelijke wijze komen halen. “Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen… Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht” (1 Tessalonicenzen 4:16-17; 5:1-2).
Lees ook hier deel 1
Lees ook hier deel 2
Lees ook hier deel 3
Lees ook hier deel 4
Lees ook hier deel 5
Lees ook hier deel 6
Lees ook hier deel 7
Lees ook hier deel 8