Aan de jonge kinderen

In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. (Mattheüs 11:25)

Veel mensen willen uitgebreide kennis hebben en specialiseren zich daarom in verschillende onderwerpen.  Zij hebben echter geen begrip van Gods Woord en Zijn liefde voor iedereen. Zij hebben veel vragen en zijn trots op zichzelf. Zij denken dat ze beter zijn dan eenvoudigere mensen zonder intellectuele opleiding.

De Here Jezus dankt de Vader dat Hij Zichzelf alleen heeft geopenbaard aan de nederigen van geest. Hij zegent hen, herstelt hun ziel, vervult hen met de Heilige Geest, schenkt hen vreugde en volmaakte vrede.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...