De Gevaarlijke Pastor…

“Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.” (Jesaja 26:3)

Welke pastor is gevaarlijk voor de hel?

Welke pastor doet de hel beven als hij naar hem kijkt?

Degene wiens verstand 24 uur per dag standvastig is in de Here Jezus, oftewel, hij die zijn gehele leven met de Allerhoogste deelt; niet slechts op het Altaar tijdens de dienst, maar vooral wanneer hij alleen is en geconfronteerd wordt met de mogelijkheid om te zondigen.

Als de pastor zou weten hoe hij zich, door deze houding aan te nemen, bevrijdt van de valstrikken van de duivel, zou hij een grote inspanning leveren om verbonden te blijven met de Hemel.

De duivel is een speler, zoals in basketbal, hij wil de hele tijd de basket raken, constant, en waar is de basket? In het verstand!

Maar als we ons verstand gericht houden op de Here Jezus, zal de bal (gedachten, twijfels, valstrikken, enz.) er nooit in gaan, omdat het geweten van het geloof daar zal zijn en constant de acties van satan filtert.

Dat is de sterke pastor; degene wiens verstand gericht is op Christus Jezus.

“…Maar wij hebben de gedachten van Christus.” (1 Korinthiërs 2:16)

Hij voelt zich onzeker in deze wereld, hij weet dat zijn ziel constant risico loopt, daarom leeft hij voortdurend in afhankelijkheid en gemeenschap met God.

Wanneer we in onze geest meer aandacht besteden aan de dingen, mensen, bezorgdheden en zorgen van deze wereld, en geen aandacht schenken aan de Here Jezus, vervangen we de eerste liefde in ons, zonder het te beseffen.

Houd uw gedachten gericht op de Here Jezus tot het einde, dan zult u vrede en vertrouwen hebben en zult u in staat zijn om alle strijden die zullen komen aan te gaan en te overwinnen, en zult u uiteindelijk op een dag kunnen zeggen:

“Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.” (2 Timotheüs 4:7)

God zegene u!

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...