“Wat is de grooste getuigenis die wij vandaag de dag kunnen geven?”

In het Oude Testament stonden de helden van het geloof bekend om hun overwinningen op hun vijanden, om hun veroveringen en om het tot stand brengen van de manifestatie van Gods macht.

De auteur van de brief aan de Hebreeën maakt echter duidelijk wanneer hij de helden uit het verleden noemt, dat ze ondanks hun buitengewone daden, “De Belofte” niet hebben behaald (Heb. 11:39). Dit komt omdat ze begrepen dat er iets groters ontbrak, dat niet het resultaat kon zijn van specifieke geloofsuitingen en aardse veroveringen, dat wil zeggen, ze streefden naar een ‘superieur thuisland’.

Het is interessant dat de Here Jezus, toen Hij wilde verwijzen naar een groot voorbeeld van een getuigenis, Johannes de Doper citeerde. Een man die ‘geen menselijke getuigenis’ had, maar over wie werd gesproken als ‘de grootste van alle mensen’ (Lukas 7:28).  En waarom deze uitspraak, als Johannes “slechts” de weg bereidde voor de Here Jezus en stierf door onthoofding?

In het Nieuwe Testament was de grootste eer, oftewel de grootste getuigenis die iemand kon geven, de Here Jezus zodanig te dienen en zelfs het voorrecht hebben om vanwege Hem gedood te worden.

Toen de Here Jezus zei: “Jullie zullen Mijn getuigen zijn” (Handelingen 1:8), was het alsof Hij zei: “De wereld zal verbijsterd zijn en zich afvragen: ‘Wie is deze Jezus waarin de mensen zo geloven, dat ze zelfs in staat zijn om alles achter te laten, alleen voor Hem te willen leven en zelfs met vreugde voor Hem te sterven?’”

De grootste getuigenis die we kunnen geven, is de wereld laten zien dat al het zichtbare, tastbare, menselijke, of wat dan ook, oneindig veel kleiner is dan hetgeen in de Eeuwigheid door God voorbereid is. Dit is exclusief gereserveerd voor degenen die in staat zullen zijn  om de kleine en vluchtige ‘veronderstelde glorie’ van deze wereld te ruilen voor het sublieme, echte en eeuwige plezier om voor altijd te leven in het Hemelse Koninkrijk van de Allerhoogste en Almachtige.

De apostel Johannes hoorde en schreef op wat een krachtige Stem uit de hemel tegen hem zei:

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” (Openbaring 12:11)

Moge de Heilige Geest ons helpen de ogen te openen van hen die blind zijn, gevangen zitten en beperkt worden door de veroveringen van deze wereld. Ze zijn belangrijk, maar het verheerlijken van God gaat veel verder dan dat.

Met dank aan: Pastor Paulo Cezar Mendes

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...