Alle dingen meewerken!

Het “Alle dingen meewerken” heeft een grote kracht! Het is jammer dat velen die zeggen dat ze het geloof naleven, nog niet hebben begrepen dat de dingen die we ver bij ons vandaan willen houden, de dingen zijn die ons echt voorbereiden op wat komen gaat.

Het geloof dat “alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben” (Romeinen 8,28), verandert het slechte in het goede, de zwakheid in de kracht, enzovoort.

Natuurlijk kunnen alleen degenen die het vuur van de Heilige Geest in hun binnenste hebben dit begrijpen. Om deze reden vluchten velen weg in moeilijke tijden, omdat ze niet begrijpen dat dat moeilijke moment ons ertoe zal brengen binnen Gods wil en plan te leven.

Márcia en ik zijn erg blij met uw snelle herstel!

En we geloven dat God altijd verheerlijkt wordt door onze verdrukkingen, gevangenschappen  en beproevingen.

God zegene u en mevrouw Ester elke dag meer!

  • Met dank aan: Marcelo Pires