Bedrieglijke geesten

Het is wat het meest voorkomt in de kerken en daarom zijn er zoveel schandalen en slechte getuigenissen in de “christelijke”omgeving.

De bedrieglijke geesten zitten achter de roddels, onenigheden, rebellie en verborgen zonden. Ze zorgen elke dag en overal voor problemen. En degenen die niet “uit de geest” zijn geboren, worden uiteindelijk door hen gebruikt.

De dringende behoefte van de nieuwe geboorte is meer gerelateerd aan de geestelijke aard dan iets anders.

De geborene uit de Geest is geest, wat betekent dat hij de natuur van God heeft. Alleen zo is hij in staat om de hel te confronteren in een positie om deze te overwinnen.

Bovendien heeft hij het inzicht om de bedrieglijke geesten te identificeren en weet hij deze te neutraliseren.

Satan zoekt in alles het Werk van God na te doen. Terwijl de Heilige Geest mensen kiest om Zijn volk naar de Behoudenis te begeleiden, richt Satan charismatische leiders op om vlees voort te brengen en zo proberen ze, indien mogelijk, zelfs Gods uitverkorenen te verwarren.

Dus de Here Jezus zei:

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?” (Mattheüs 7:22)

Hoe te weten wie wie is?

De man van God staat niet bekend om zijn prestaties, maar om zijn geestelijke karakter.

Alleen zij die geesten zijn, kunnen geesten onderscheiden. Degenen met een vleselijke aard hebben dit vermogen niet.

  • Bisschop Edir Macedo

 

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre